Formación Profesional Dual
 • Horario de Grupos – ESO

  1º ESO

  2º ESO

  3º ESO

  4º ESO

  1º ESO A

  2º ESO A

  3º ESO A

  4º ESO A 

  1º ESO B

  2º ESO B

  3º ESO B

  4º ESO B 

  1º ESO C

  2º ESO C 

  3º ESO C

  4º ESO C

   

  2º ESO D

  3º ESO D

   

   

  1º PMAR C

  1º PMAR D

  1º DIVER C

  1º DIVER D